Høstens statsbudsjett hvor Sentrum og Arbeiderpartiet gikk sammen om å vedta tidenes største skatteskjerpelse har illustrert behovet for et Høyre som er langt sterkere enn i dag.

Når Høyre er redusert til 4. største parti på Stortinget, og Sentrum velger å samarbeide med Ap, blir svaret økt skatt. Dersom Høyre ikke blir større, kan det fort bli enda mer skatt.

Regjeringen har lovet oss en skattereform som vil øke skattene enda mer i 2002. Det er de nødt til fordi de har «ubetalte regninger» etter årets statsbudsjett, hvor de fleste inntektsøkningene kom 1. januar, og inntektsreduksjoner som redusert matmoms først kommer 1. juli. Dette bokføringstrikset kan de bare gjøre en gang.

Rossavik fremstiller det som om alle problemene fra før «Høyres storhetstid» rundt 1980, som de høye skattene, er borte i dag. Han hevder at folk lever i sus og dus, og nesten ikke betaler skatt. Denne beskrivelsen tror jeg ikke folk kjenner seg igjen i!

Det høye skattetrykket er dessuten et større problem i dag enn på 1970-tallet. Den gangen var ikke globaliseringen kommet så langt som nå. Kapitalmarkedene var regulert, og investeringene over landegrensene beskjeden.

Den internasjonale konkurransen var også mindre. I dag kan bedrifter og personer i mye større grad flytte over landegrensene. Det skjer også. En rapport fra det svenske Riksskatteverket fra i fjor viste at den svenske staten om få år vil tape 100 milliarder kroner i skatteinntekter fordi bedriftene flytter til utlandet for å unngå det høye skattetrykket.

Samme dag som Rossaviks artikkel sto her i BT, kunne Dagsrevyen melde at 45 prosent av norske dataselskap vurderte utflagging på grunn av for dårlige arbeidsforhold i Norge.

Skillet mellom Høyre og Arbeiderpartiet er derfor klart i skattespørsmål. Mens Arbeiderpartiet vil gi oss enda høyere skatter neste år, har Høyre programfestet kraftige skattereduksjoner. Vi vil redusere både personbeskatningen og bedriftsbeskatningen for å gjøre Norge rustet mot den nye globaliserte virkeligheten. Derfor er det behov for Høyre.

Det er riktig som Rossavik sier, at Høyre bruker mange av de samme sakene, som skatt og skole, i valgkamp etter valgkamp. En viss grad av forutsigbarhet må et seriøst parti ha, og det tror vi velgerne setter pris på. Høyre kombinerer denne forutsigbarheten i vårt verdigrunnlag med å være det partiet som er mest åpent for forandringer av det norske samfunn

Det er Høyre som står for den mest spennende skolepolitikken gjennom å frigjøre skolene fra politikernes klamme detaljstyring, og gi fagfolkene i skolen frihet til selv å prøve ut den pedagogikken de mener gir best resultat.

Det er Høyre som vil fjerne den byråkratiske fylkeskommunen fullt og helt, og ikke erstatte den med noen like byråkratiske regionfylker.

Det er Høyre som står for de «store» grepene innen helsepolitikken ved å ikke bare la staten overta sykehusene, som regjeringen går inn for, men i tillegg gjøre dem til selvstyrte enheter og gjennomføre etter prinsippet om at «pengene følger pasienten».

Høyres løsninger vil gi pasienten behandling når man trenger det ut fra medisinske, og ikke politiske kriterier. Høyre vil ikke ha helseministerens mellomløsning med byråkratiske ordninger basert på en ineffektiv planøkonomi. Det viktigste for Høyre er ikke at systemet er offentlig, men at pasienten får hjelp.

Av Oddvard Nilsen, stortingsrepresentant