La oss holde oss til de faktiske forhold. Sjøkrigsskolen gjennomgår for tiden en helt nødvendig oppussing bl.a. for å møte HMS-krav for ansatte og elever. Å koble dette til sløsing med skattebetalernes penger blir meningsløst.

Videre prøver BT å fremstille saken som om Forsvaret vurderer å flytte Sjøkrigsskolen til Oslo. Dette er heller ikke riktig. Det foreligger ingen planer om å flytte Sjøkrigsskolen.

Forsvarets Militærfaglige Utredningsgruppe (MFU) ser derimot på hvordan den fremtidige akademiske utdannelsen i Forsvaret skal organiseres. Dette er bare en av mange delutredninger som skal ligge som forsvarssjefens innstilling til neste års Langtidsplan for Forsvaret.

Hensikten med MFU er nettopp å sikre at norske skattebetalere skal få mer igjen for hver krone man putter inn i Forsvaret. Og — Bergen vil fortsatt være hovedbase for Sjøforsvaret.

Finn K. Hannestad

brigader

sjef for Informasjonsavdelingen

Forsvarets overkommando