De som leser slike uttalelser, må antakelig sitte igjen med at dette må være helt meningsløst. Det burde vel være slik at militære sjefer som i utgangspunktet bør kjenne problemene best, bør oppfordres til å komme med sine meninger, ikke at de skal knebles.

Forsvarssjefen bør lese Grunnloven § 100 som bl.a. sier: «Frimodige ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladt» og at ingen kan straffes i den forbindelse.

Man kan nesten ikke tro det som nå har skjedd: Kontreadmiral Kjell-Birger Olsen uttalte seg kritisk til kutt i Forsvaret. Noen dager senere trakk Forsvarsdepartementet hans kandidatur til en av toppjobbene i NATO. 8. februar 2001 ble Olsen innstilt av Forsvarsdepartementet til toppstillingen i NATO. Etter at Kjell-Birger Olsen uttalte seg kritisk til at NTB-våpenet legges ned, skal han straffes. Etter vanlig oppfatning ville kontreadmiralen gjort noe fundamentalt galt hvis han ikke kom med kritiske bemerkninger til dette.

Forsvaret skal nå sterkt svekkes. Moderne kystfort legges ned og antall fartøyer i Marinen reduseres fra 50 fartøyer til 21.

De som kommer med bombastisk uttalelser om at freden varer evig, at vi ingen fiender har, stiller seg på samme linje som de som like før første og annen verdenskrig brøt ut, uttalte seg på samme måte.

De påtok seg et meget stort ansvar, og deres uttalelser har karakterisert dem i ettertid.

Hvilket ettermæle får de personer som i dagens situasjon uttaler seg på samme bombastiske måte?

HARALD J. HANSSEN