Jeg vil på vegne av klientene ved Framnes Kursted innstendig be om at noe gjøres i forhold til den planlagte nedleggelsen av institusjonen.

Når en ser på antall langtidsbehandlingsplasser i Hordaland, som for øvrig er for få selv med tilbudet Framnes representerer, må jeg spørre meg selv og dere om dette er forsvarlig. Selv har jeg, og mange med meg, et stort ønske om å få bukt med våre rusproblemer, slik at vi kan leve et anstendig liv på lik linje med dere andre i samfunnet.

Framnes Kursted er nettopp med på denne rehabiliteringsprosessen, som vi er godt i gang med. Det vil derfor være fatalt om denne positive utviklingen skal opphøre ved en eventuell nedleggelse.

Har en flau smak i munnen av å bli regnet i kroner og øre, når fylkeskommunen har vedtatt å trekke ut sine midler fra driften av behandlingsinstitusjonen. Som rusmisbrukere er vi en byrde i samfunnet og henstilles til å søke medikamentell behandling som eneste utvei i form av Metadon og/eller Subutex. Men, og et kraftig men blir det når vårt mål og ønske for fremtiden er å være rusfri.

Vi ber dere derfor om å se nærmere på saken og gjerne med hastevedtak/ekstrabevilgninger (og/eller hva som skal til for å sikre en fremtidig drift av Framnes Kursted), gjøre de nødvendige tiltak slik at vår behandlingsplass ikke forsvinner.

Behovet for langtidsplasser er økende, og dersom nedleggingstrusselen blir et faktum, vil det bety at antall langtidsplasser i Hordaland fylke bortimot halveres. En slik tilspissing vil kunne være en direkte årsak til at flere rusmisbrukere vil dø av overdose i påvente av behandlingsplass.

Dette må bli og være en fortvilt bønn for institusjonens framtid, og dermed vår mulighet til et anstendig liv.

Vi etterlyser også hvem som har behandlingsansvaret for Framnes Kursted sine klienter utover den 1. juli 2001.

Av klientene v/Framnes Kursted, Framnes