Forstår de ikke at all uenighet gagner bare ham og bidrar til at FN gjenstår som ganske tannløs, dette skyldes særlig Frankrike og Tyskland. Har de ikke lært noe av historien? Hadde Hitler blitt stoppet i 1935 ville titalls millioner liv blitt spart. På den tid var det bare et fåtall politikere som så faren, en av dem var Churchill; de fleste var bare opptatt av fred for enhver pris, det ble en kostbar feiltagelse. Så nå fortsetter enkelte å tenke i de samme baner, selv om det skulle være innlysende å stoppe slike som Sadam Hussein, og det med det eneste språket slike forstår nemlig makt bak ordene !

Da Norge er medlem av Nato, bør vi gjøre som Danmark, støtte USA og England i deres kamp for å styrte en tyrann og despot!

H. KIRKEVIK