Det kommer fram i en undersøkelse som undervisningssykepleier Erik Zakariassen ved Stiftelsen Norsk Luftambulanse i Bergen har foretatt, og som er gjengitt i Akuttjournalen. Studien viser dessuten at bare 12 prosent av kursdeltakerne hadde åpnet luftveiene ved undersøkelse av åndedrettet på treningsdukken.

— Folk tror at når de har gått på førstehjelpskurs, så kan de førstehjelp. Det stemmer ikke. Kunnskapen går i glemmeboka hvis vi ikke trener på det jevnlig, sier Zakariassen til NTB.

Det viktigste for å bevare kunnskapen er trening, trening og atter trening. I tillegg foreslår Zakariassen et tidsbegrenset førstehjelpsbevis. - Hvis deltakerne vet at de må på kurs for å opprettholde statusen som førstehjelper, kan det inspirere til oftere repetisjon av hjerte- og lungeredning. Dessuten kan dette føre til at instruktørene på kurset skjerper seg i forhold til undervisningen som blir gitt, tror undervisningssykepleieren.