TRON STRAND Det var på en sjøsikkerhetskonferanse i Oslo tirsdag foreningens formann, Harald Thomassen, langet ut mot direktoratet. Han opplyste at tiltakene vil koste foreningens medlemmer en milliard kroner, og han sa at tiltakene ikke ville bedre sikkerheten. Thomassen sendte like før jul et brev til direktoratet hvor tiltakene ble kritisert nord og ned.— Jeg er overrasket over kritikken som ble reist i går. Vår tiltaksliste er blitt drøftet, blant annet i passasjerskipsrådet. Her har Rederienes Landsforening vært representert. Jeg har hatt inntrykk av at vi på de fleste punkter har vært enig med foreningen, sier Havig.Han understreker at direktoratet for tiden arbeider med en oppdatering av tiltakslisten. Det inkluderer en fremdriftsplan, og den er blant annet basert på innspill fra næringen.Når det gjelder utspillet om redningsdrakter understreker Havig at aktuelle redningsdrakter er testet av Sintef, og at det ikke er påvist en fare for at de ikke fungerer sammen med redningsvester. Ifølge Rederienes Landsforening vil redningsdrakter brukt sammen med termiske redningsvester øke drukningsfaren - ikke redusere den.