Fem tidligere AUF-ledere må først redegjøre skriftlig for hvordan de er blitt mobbet, trakassert og truet av partikolleger.

Et fem timer langt styremøte i Hordaland Arbeiderparti endte med et vedtak som i praksis skyver oppvasken frem til neste styremøte 22. april. Da skal de fem siste lederne av AUF i Hordaland legge frem skriftlig dokumentasjon, eller bevis, på at de er blitt mobbet. De fem er Åshild Fløisand, Oddbjørn Nesje, Lubna Jaffery Ingerid Nordhaug og Pål Berrefjord.

Munnkurv

Samtidig vedtok styret en uttalelse der det heter at «styret i Hordaland Arbeiderparti tar sterkt avstand fra alle former for mobbing, trakassering eller bruk av trusler mot enkeltpersoner eller grupper.

Styret i Hordaland Ap vedtok også enstemmig at ingen fra «dags dato skal uttale seg til pressen om denne saken».

En tydelig sliten fylkesleder Ranveig Frøiland sa etter maratonmøtet at partistyret tar anklagene fra AUF-hold alvorlig.

— Nå skal de som har følt seg mobbet få anledning til å komme frem med det de har opplevd, sa Frøiland.

Forsoningsmanifest avvist

AUF-leder Åshild Fløisand la på styrets bord en ti sider lang redegjørelse for det hun og andre i ungdomsorganisasjonen mener dokumenterer sjikanen og mobbingen de har vært utsatt for. Men dokumentet var ikke nok for styret til å fatte et vedtak slik AUF ønsket.

Etter vedtaket i går kveld, må altså hver og en av de fem AUF-lederne skriftlig legge frem skriftlig dokumentasjon for sine erfaringer. Aksel Kloster la på møtet frem et forslag om forsoningsmanifest, men det ble forkastet.

— Jeg vil ikke kommentere brevet fra Kloster, men vi er ikke ferdig med denne saken ennå. Jeg har likevel god tro på en løsning, sa Frøiland.

- Vend det andre kinnet til

I brevet til styret, bad Kloster om at alle sammen skulle «vende det andre kinn til». Han skrev også til styret at den dype konflikten kan komme til å ødelegge fylkespartiet.

— Tror du det blir ro i partiorganisasjonen frem til neste styremøte?

— Ja, det tror jeg. Nå skal vi ha en organisasjonsmessig behandling av denne saken, og ta en skikkelig debatt om partikulturen og om hvordan vi tar vare på hverandre i Arbeiderpartiet, sa Frøiland.

Hun understreket at den prosessen ikke skal få preg av rettergang.

- Viser vilje

Men stemningen var ikke akkurat preget av hjertelig forsoning etter møtet i Folkets Hus. Åshild Fløisand, leder i Hordaland AUF, trengte ti minutter på å summe seg på før hun møtte journalistene.

— Det positive er at styret nå viser vilje til å finne løsninger på konflikten og rydde opp i ukulturen, sa Fløisand. Hun la til at hun ikke angret på noe av det hun tidligere har uttalt i den opprivende konflikten.

— Tror du konflikten nå blir løst?

— Jeg har tillit til at partiet går grundig inn i saken på neste styremøte. Vi er nødt til å ta et oppgjør med ukulturen i partiet, sa hun.

AP-OPPVASKEN: Åshild Fløisand (t.v) og Lubna Jaffery er to av fem nåværende og tidligere AUF-ledere i Hordaland som til neste styremøte i Hordaland Ap må redegjøre skriftlig for mobbingen de skal ha blitt utsatt for.
FOTO: JAN M. LILLEBØ