Av Ingunn Alver,

leder Utdanningsforbundet Hordaland

Det er ikke første gangen vi hører dette fra politikerhold. Byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Ruth Grung, brukte samme argumentasjon da hun nylig skulle forsvare å ta vekk timer fra skolene i Bergen.

Nå synes jeg de skal tone flagg og fortelle oss hvem disse forskerne er — og hva forskningen deres går ut på.

For både Clemet og Grung vet utmerket godt - eller burde vite, siden de arbeider med skolespørsmål - at det finnes nok av forskning som viser det motsatte.

Den forskeren som oftest brukes for å forsvare kutt i skolesektoren, er amerikaneren Erik Hanushek. Han har i en rekke kvantitative undersøkelser trukket den konklusjon at økte ressurser knapt har noen effekt på elevenes læringsutbytte. Både i USA og andre land blir Hanushek imidlertid levnet liten ære. Han beskyldes for ensidig å la sine studier og sin person bruke av politikere som ønsker å «føre bevis for» at klassestørrelse og ressurser ikke har effekt på læringsutbyttet. Amerikanske studier er ofte begrenset til kvantitative mål på lærerinnsats pr. elev, lærernes utdanning og ansiennitet og lignende og analyserer ikke andre faktorer som har innvirkning på elevenes utvikling og læringsutbytte.

Det store amerikanske prosjektet STAR, som involverte nærmere 7000 elever, gir et annet bilde. På visse betingelser (god planlegging og sikring av ressurser) gir små klasser på de laveste trinnene økt læringsutbytte for elevene - større utbytte jo lenger de får gå i små klasser.

Også et stort svensk prosjekt - ESO har entydige konklusjoner: Undervisning i små klasser gir klart positiv effekt på elevens resultater.

Selv har jeg arbeidet med 30 elever i klassen - og med 15. Ingen skal fortelle meg, heller ikke forskere, at det ikke var forskjell på læringsutbyttet til elevene!

Nå er det ikke mitt poeng å slå forskningsresultater i hodet på Kristin Clemet, Ruth Grung eller andre - snarere å henstille til at vi lar være å gjøre det!

Er det ikke bedre at vi diskuterer politikken? For Clemet kan knapt nekte for at det er et mål for Høyre å redusere offentlig sektor, å åpne for økt privatisering, å prioritere skattelette foran offentlig velferd. Det er redeligere å diskutere ut fra hva man faktisk ønsker politisk, enn å prøve å overbevise meningsmotstandere om at man har rett ut fra en slags «vitenskapelig» tilnærming!

Den politiske diskusjonen deltar jeg gjerne i - ut fra mitt ståsted; en god offentlig skole for alle barn, uavhengig av sosial bakgrunn, økonomi, rase eller livssyn.