Å unnlate å utdype bakgrunnen for lønnsomhetsrangeringen, blir som å sammenlikne epler og snøballer, eller overført til en annen bransje: store oljeselskap med bensinstasjoner.

Kraftbransjen består av tre ulike ledd: kraftprodusenter, nettselskaper som driver ledningsnettet og kraftleverandører. De aller fleste selskaper driver med en kombinasjon av disse forretningsområdene. Fjordkraft gjør det ikke. Fjordkraft driver kun med kraftomsetning, dvs. innkjøp og videresalg av kraft. De øvrige selskapenes fortjeneste er hentet fra en kombinasjon av kraftproduksjon, kraftomsetning og/eller nettvirksomhet.

Kraftkrisen som oppsto i 2002 medførte tap for Fjordkraft og andre kraftleverandører, mens kraftprodusenter som hadde vann å selge oppnådde rekordpriser. Fjordkrafts resultater fra 2002 inneholder også negative resultater fra vår virksomhet i Sverige. Ettersom den virksomheten ble solgt tidligere i år, vil ikke samme situasjon oppstå i år.

Som kraftleverandør lever vårt selskap, i likhet med en bensinstasjon, av marginen mellom innkjøp og videresalg av kraft. I skrivende stund er det ifølge Konkurransetilsynet 29 selskaper som selger flytende kraft i Bergen. Fjordkraft ligger i midtsjiket, som nr. 18 på deres liste. Listen endrer seg daglig, men eksempelvis Shell, HydroTexaco, Hafslund og Forbrukerkraft har høyere pris enn Fjordkraft. Konkurransen i denne delen av bransjen er stor. Hver sommer kommer nye leverandører inn i markedet, og ønsker å tiltrekke seg nye kunder gjennom en spesielt lav pris. Lavprisaktørene Artic Entel og Kraftkompaniet Vest opphørte på grunn av konkurs.

Som ren kraftleverandør befinner vi oss i den kanskje mest konkurranseutsatte delen av bransjen — midt mellom produsentene og kundene. Fjordkraft har ingen interesse av at børsprisene skal være høye, og vi stiller oss på kundenes side og ønsker fulle magasiner og lave kraftpriser.

Jeanne K. Tjomsland, informasjonssjef Fjordkraft AS