ÅSMUND EGELAND asmund.egeland@bt.no

— Du kan godt si at vi prøver å lære oss torskespråket, sier seniorforsker Kjell Midling ved Fiskeriforskning i Tromsø til BTs nettavis.

Under ledelse av Havforsk-ningsinstituttet i Bergen prøver en bredt sammensatt forskergruppe å finne ut hva alle lydene torsken lager egentlig betyr.

Lager mange lyder For det er ikke slik, som du kanskje trodde, at torsken bare lager én lyd. Torsken kan lage minst tre forskjellige lyder. Før trodde ekspertene at torsken bare kunne grynte. Nå viser det seg at torsken også kan knurre og lage boppe-lyder.

Akkurat nå må torsk ved Austevoll havbruksstasjon i Hordaland passe munnen sin. Der er man i full gang med å avlytte torsk i merder ved hjelp av en avansert og kostbar undervannsmikrofon. Tidligere er villfisk i Balsfjord i Troms avlyttet og filmet ved hjelp av undervannskamera.

Vil skremme fisken Etter at forskerne har kartlagt lydene, er neste skritt å finne ut hva lydene betyr. Det langsiktige målet er å finne ut hvilke lyder som lokker og skremmer fisken, skriver Fiskaren. Lykkes man i dette arbeidet, kan man en gang i fremtiden utvikle bedre fiskeredskap og fangstmetoder basert på den nye kunnskapen.

I dag er det slik at fiskerne får mye uønsket fisk i garnene sine. Blant hyse og kolje kan det lure seg inn noen ulovlige torsk. Håpet er derfor at det skal bli mulig å sende ut biologisk lyd som torsken forstår og som den blir fryktelig skremt av. Så skremt at den holder seg langt borte, i alle fall når den ikke er ønsket.

Dresserte torsk Seniorforsker Kjell Midling sier at det er vanskelig å tenke seg at mennesker skal kunne bli i stand til å snakke direkte med torsken. Fisken og mennesket oppholder seg jo i forskjellige elementer. Midling har likevel kommunisert med torsk på en litt annen måte.

— Jeg har dressert torsk som jeg slapp fri. Jeg lokket deretter torsken fire ganger om dagen ved hjelp av et lydsignal som betydde mat, sier Midling.

fakta/ «Fisken snakker» * Prosjektet, som har fått navnet «Fisken snakker», er presentert i publikasjonen «Havets ressurser», som er utgitt av Havforskningsinstituttet.

  • Av rapporten går det frem at de fleste torskefiskene kan «snakke». Lyden produseres særlig ved at svømmeblæren vibrerer. Torsken blir snakkesalig når den vil markere revir, føde eller kjempe om maten.
  • Torsk som er «stuet sammen» i merder har et lite variert vokabular. Torsken i naturen har et mye mer nyansert språk.
  • Fiskens vokabular er bygd opp på en ganske annen måte enn det menneskelige språk, heter det i rapporten fra havforskerne. Betryggende! vil kanskje noen si.
NÅ ER DET FOR SENT: Denne gjengen har ikke mye de skulle ha sagt lenger. Men før de havnet på Fisketorget i Bergen kunne de muligens bidratt til å lære forskerne torskespråket. (ARKIVFOTO)