I Kystpartiet har vi med stor glede registrert et økende engasjement i fiskeripolitikken fra Sps side. Vi er hjertens enige om at bøndenes og fiskeindustriens interesser ikke skal settes opp mot hverandre i WTO-forhandlingene. I EU-saken burde også våre to partier stå sammen. Men i Kystpartiet har vi dessverre en følelse av at Sps engasjement i Schengen-saken er dalende. Jeg vil derfor spørre Sp og Nils R. Sandal om de har gitt opp Schengen?

I EU-kampen frem til folkeavstemningen i 1994 hadde Anne Enger Lahnstein et sterkt engasjement mot Schengen. En del av Sps begrunnelse var ønsket om grensekontroll. Men etter dannelsen av sentrumsregjeringen begynte Sps motstand å avta. Når Sp da fikk ny formann og Odd Roger Enoksen ble valgt ville ikke Sp ta dissens på Schengen. Det hele kulminerte med at samtlige Sp-statsråder unnlot å ta dissens da regjeringen anbefalte tilknytningsavtalen til Schengen i 1999.

Mitt spørsmål er følgende: Er Nils R. Sandal enig i det Sps regjeringsfraksjon gjorde den gangen, eller synes du den burde ha tatt dissens? Etter Kystpartiets mening har Sps knefall i Schengen-saken vært med på å svekke kampen mot norsk medlemskap i EU.

Hovedmålet med Schengen-systemet er å sikre fri flyt av personer over grensene mellom deltakerlandene. Det gjelder både personer som har lovlig opphold i Schengen og de som oppholder seg illegalt i området. Derfor er det forbudt å ha grensekontroll mot de EU-land som er med i Schengen. Av EU-landene er det i dag bare Storbritannia og Irland som ikke er med i Schengen.

Etter at Schengen-systemet trådte i kraft og den ytre nordiske grensekontrollen mot EU ble borte, kom innvandringen til Norge mer og mer ut av kontroll. Det har de siste årene vært en sterk økning i antall grunnløse asylsøknader som leveres av personer som har krysset norskegrensen til EU uten å melde fra. Men på grensen mot EU har vi fraskrevet oss muligheten til å kontrollere personers identitet, som et verktøy i kampen mot internasjonal terrorisme. På grensen mot Russland fungerer derimot grensekontrollen bra.

Allerede i oktober 2001 tok Kystpartiet opp et forslag på Stortinget om innføring av norsk grensekontroll mot Schengen. Til vår store skuffelse stemte Sp imot. I debatten ble det sagt at Sp ikke ville stemme imot Schengen på det grunnlag Kystpartiet hadde fremmet. Og det til tross for at Senterpartiet selv nevnte «behov for grensekontroll» som en del av begrunnelsen for at Sp var imot Schengen. Spørsmålet blir da: På hvilket grunnlag vil Senterpartiet da gå imot Schengenavtalen?

Senterpartiet sin politikk går til venstre, mot Arbeiderpartiet og venstresiden i norsk politikk. Dette skjer også i Sogn og Fjordane. Mitt spørsmål blir da: Er Sandal innstilt på å styre landet sammen med Ap og eventuelt SV på grunnlag av Schengen-avtalen, eller vil han stille norsk utmeldelse av Schengen og nei til EU som en del av sin politikk.

Som et verdikonservativt sentrumsparti ønsker Kystpartiet å gjenreise det norske sentrumsalternativet. Vi vil ikke at et samarbeid skal svekke kampen mot norsk medlemskap i EU og gjøre det umulig å sikre en begrenset og kontrollert innvandring til Norge. Kystpartiet vil fylle behovet for et parti som vil kjempe mot EU-medlemskap uten samtidig å akseptere EU-direktiver som i praksis gjør Norge til en vasallstat.

Faktum er at Schengen-systemet først og fremst vil ha virkning i folks nærmiljø. For at vi skal klare å skape et lokalmiljø uten konflikter mellom nordmenn og innvandrere er det helt nødvendig å sikre at konkurransen på arbeidsmarkedet ikke blir altfor hard og at den følger norske regler. Det er også viktig å hindre at internasjonal kriminalitet får ytterligere fotfeste her til lands.

Erik Arne Hansen, lede Kystpartiet Sogn og Fjordane