Han får også en erstatning fra fylkeskommunen etter at han i februar i fjor ikke fikk forlenget et vikariat som assistentlege ved sykehuset.

Saggurthi og Hordaland fylkeskommune inngikk forlik på slutten av første dag i Bergen byrett onsdag i arbeidsrettssaken som legen hadde reist mot fylkeskommunen som sykehuseier.

Ifølge forliket får Saggurthi tilbud om et halvt års vikariat som assistentlege ved en annen avdeling på Haukeland Sykehus. Dermed får han fullført den delen av spesialistutdanning i indremedisin som må gjennomføres ved et universitetssykehus. Han får også delvis erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og for ikke-økonomisk tap.

Saggurthi førte selv sin sak i Bergen byrett.