Dette er imidlertid bare ett av en rekke tiltak Clemet slår i bordet med. Etterutdanning for lærere, utvidelse av matteopplæringen og en ny fagskole etter videregående er andre.

Bekymret for mattefaget

Clemet forstår nestleder Svein Einar Bolstad i Hordaland Lektorlag sitt krav om at lærere som skal undervise i matte må ha minst 20 vekttall i faget.

— Men konsekvensen av et slikt krav vil bli at nærmere 10.000 lærere må tre ut av sine jobber. Vi vil satse på videre- og etterutdanning i realfagene av lærerne som allerede er i skolen. Dette er fylkeskommunene sitt ansvar, men staten vil sprøyte inn midler, sier Kristin Clemet.

Mer obligatorisk matte

Aller helst vil Clemet ha en helt ny lærerutdanning der matte blir obligatorisk og det stilles strengere krav til fordypning.

— En ny lærerutdanning vil tidligst kunne tre i kraft fra høsten 2003. Studentene vil så bli uteksaminerte i 2007. Det sier seg selv at det tar tid å heve kompetansen.

Clemet mener matematikk bør bli obligatorisk gjennom hele videregående. I dag kan elevene velge bort faget etter 1. klasse.

— Mange elever på yrkesfagene har allerede store problemer med realfagene. Hvilke konsekvenser tror du mer obligatorisk matte vil få for dem?

— På den yrkesfaglige studieretningen tyder mye på at man bør gå motsatt vei, innrømmer Kristin Clemet, som vil invitere de største ressurspersonene innen fagfeltet til et møte.

Starter nasjonalt kunnskapssenter

Utdanningsministeren ser for øvrig frem til 1. august i år. Da opprettes et nasjonalt kunnskapssenter for matteopplæring ved NTNU. Dette blir gjort for å sikre både omfanget og kvaliteten av opplæringen.

Kunnskapssenteret skal ta for seg både grunnskolen og videregående matteopplæring og legge en strategiplan.

Til våren vil Clemet dessuten fremme et høringsforslag om lov om fagskoler. Dette dreier seg om ett til toårige yrkesrettede skoler etter videregående.

— Slik vil færre bli presset motvillig inn i en teoretisk utdanning. Jeg tror et slikt tilbud vil være veldig bra.

Bør ikke trikse med sensuren

— Flere sensorer og lærere i Bergen retter kritikk mot et sensursystem der oppgaver krediteres med poeng hvis mange nok elever har feil svar. Hva mener du om det?

— Vi har ingen interesse av å skjule det reelle bildet. Vi har et dårlig kvalitetssikringssystem. Dette er et problem som strekker seg opp i høyere utdanning.

KRISTIN CLEMET: Vil satse på videre- og etterutdanning i realfagene av lærerne som allerede er i skolen.