Dette har skapt reaksjoner hos KrFUs ungdomskandidat til fylkestinget, Filip Rygg, som kaller det for et «latterlig utspill». Og det skaper reaksjoner hos meg. Jeg blir rystet over det faktum at Unge Høyre totalt melder seg ut av diskusjonen omkring rusproblematikken blant ungdom i Bergen. Og jeg undres over dette utspillet, da det faktisk bare er ett år siden Hove i Bergens Tidende proklamerte at han ønsket nattklubber for tenåringer. Ved begge disse anledninger har Hove møtt motstand i eget parti, henholdsvis fra Mæland og Warloe. Det er da fristende å konkludere med at dette er billige triks for å lokke ungdom inn i det «unge liberale selskap i Høyre». Og ikke minst oppfatter jeg dette som et ekte populistisk valgflesk-forslag fra Hove.

For fire år siden ble det lagt frem en sjokkerende rusundersøkelse blant bergensungdom, som viste en formidabel økning i bruk av alkohol og rusmidler. Denne viste at helt vanlig ungdom ruste seg jevnlig, og at forbruket av alkohol var svært høyt. Mange av ungdommene hadde en organisert fritid på hverdagene, men opplyste at de savnet rusfrie alternativer i helgene. Flere kommuner i Norge frykter nå det økte forbruket av alkohol blant ungdom. Bedre blir det da ikke når Erna Solberg kveler kommuneøkonomien og tvinger Bergen til å gjøre drastiske kutt. Men vær oppmerksom på at man har altså bedt Solberg om større bevilgninger, fordi Bergen har store ekstrautgifter blant annet til rusomsorg, sammenliknet med andre kommuner. Dette fordi Bergen er Norges nest største by. «Dette er likt for alle, storby eller ikke», var Erna Solbergs svar på kommunens henvendelse.

Jeg ønsker å minne Hove og Unge Høyre på at Verdens helseorganisasjon advarer mot farlige drikkemønstre blant unge mennesker. Flatfyll blir stadig mer utbredt. Og da snakker vi også om Bergen, satt i perspektiv. Det er et skadelig drikkemønster som nå utbrer seg, og svekket rusomsorg er det siste vi trenger.

Det er på tide med en forklaring! For hvordan i all verden kan representanter fra Unge Høyre gå ut i mediene og bruke tid på å servere argumenter om at Bergen vil bli en mer attraktiv studentby — med en mer liberal skjenkepolitikk, når rusomsorgen i Bergen lider? Videre så kan Hove konstatere at alkoholismen eksisterer (!) og at dette ikke fremmer den i ytterligere grad. Noe all forskning viser at den gjør!

Blant hovedargumentene til Unge Høyre i begge utspillene som har vakt oppsikt i bergenspressen, finner vi selvsagt et sikkert tegn på at næringslivet settes fremfor rusomsorgens interesser: «Åpne kraner gjør det enklere å overleve som næringsdrivende», og at ved dagens åpningstider vil «utestedene bare ha én time å tjene penger på,» er blant hva jeg kan sitere Unge Høyre-representanter på.

Er Hoves løsning på ungdommens manglende fritidstilbud utvidete åpningstider? Setter Unge Høyre næringslivets interesser fremfor et alvorlig nåværende og fremtidig samfunnsproblem? Hvis dette er hva Unge Høyre har å by på i skolevalgkampen, frykter jeg at man har nådd et absolutt lavmål hvor populistisk svada og klingende mynt prioriteres og serveres ungdommen. Dette da fremfor løsningsorienterte forslag som en styrket rusomsorg og utekontakt, sikre ungdom som ønsker hjelp i forhold til rusproblemer et tilbud innen 14 dager. Et godt fritidstilbud og en trygg hverdag for ungdom. Saker som AUF står for og daglig kjemper for.

Unge Høyre velger selvsagt selv hvilke saker de ønsker å prioritere. Men vær klinkende klar over at AUF ikke synker til dette nivå, og vil fremstå som ansvarlige og saklige - med perspektiv. Dette til og for nye og fremtidige unge velgere i Bergen, for at de skal få oppleve en meningsfylt valgkamp.

Pål Hafstad Thorsen, ungdomskandidat bystyret, Arbeiderpartiet