Mannen hadde vindseilet på fjorden ved Nordheimsund, mellom Vikøy og Valland. Det ble sendt ut en lokal båtfører, men da hadde allerede mannen blitt plukket opp av sjøen, forfrossen og nedkjølt. Det er usikkert hvor lenge han har ligget i sjøen.