— Hvis vi ønsker å gjøre noe med tunnelsikkerheten, så er det fullt mulig. Man får hele tiden inntrykk av at det aldri er penger til slikt. Men pengene finnes, sier Tom Skauge, bystyremedlem i SV. I det nye Bergensprogrammet foreslås det en kraftig økning i bygging av nye tunneler. I tillegg har bystyret pålagt Vegvesenet å utrede en ny tunnel gjennom Ulriken. Dette mener Skauge at det bokstavlig talt lukter svidd av. - Det er uansvarlig å lage nye biltunneler før man har sikret de gamle. Det er flere nye risikoprosjekter på vei, særlig gjelder dette Ulriken-tunnelen, med et stort trafikkryss inni fjellet. I år er Bergen inne i en slags mellomperiode mellom to lange bompengeavtaler. Årets bompengeinntekter går ikke til bilveiutbygging, men er øremerket utbygging av kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier. Det er et slikt nytt «ekstraår» SV nå vil kile inn, før vi begynner på neste lange tiårsavtale.

Skauge regner med at et bompengeår drar inn mellom 150 og 200 millioner kroner, dette er inkludert statens tilskudd. SV ønsker nå å dele denne potten på tre poster: kollektivtransport, utbygging og sikring av skolevei, samt tunnelsikring. Det betyr minst 50 millioner kroner til tunnelsikring. - Tror det skulle monne ganske bra, sier Skauge, som sammen med resten av SV nå avventer byrådets svar.