Også Fyllingsdalen bydel sliter for å få endene til å møtes. I budsjettet, som politikerne i bydelsstyret skal vedta i dag, har bydelsdirektør Harald Inge Anderssen kastet frem en serie mulige og umulige kuttforslag.

Tar rehabiliteringen

Bydelsdirektøren vil nedlegge 10 av 26 plasser på rehabiliteringsavdelingen til Fyllingsdalen sykehjem. Denne avdelingen er en viktig årsak til at bydelen nesten ikke har sykehjemskø. — Når 10 plasser faller bort vil sykehjemskøen øke, konstaterer Anderssen.

Videre foreslår han å spare på barnevernsbudsjettet og frata bydelsadministrasjonen en million. Listen over «mulige» innsparinger utgjør 10 millioner.

I tillegg kaster Anderssen inn et forslag om å stenge en sengepost ved sykehjemmet. Med 26 færre heldøgns pleieplasser vil bydelen spare åtte millioner i året. Overflødige ansatte vil uten problemer finne seg annet arbeid, skriver bydelsdirektøren.

Bydelen kan spare to millioner ved å redusere frekvensen på hjemmehjelp fra ett besøk hver andre uke til ett besøk i måneden.

At disse to forslagene er politisk umulig innser bydelsdirektøren. Likevel ber han bydelspolitikerne vurdere dem.

«Umulig»

— Vi kommer ikke til å stenge sengeposter eller kutte i hjemmetjenestene, lover bydelsstyreleder Einar Kaarbø (H).

Men Kaarbø har selv ingen løsning for hvor de siste fire millionene skal hentes. - Vi får se hva som kommer frem på møtet, sier han.

Den «mulige» delen av bydelsdirektørens kutt-liste, vil passere bydelsstyret, tror Kaarbø. - Rehabiliteringsavdelingen vil vi trolig vedta å stenge i sommersesongen, sier Kaarbø.

I likhet med bydelsdirektøren frykter Kaarbø at Fyllingsdalen straffes for å være flinkeste gutten i klassen.

— Når bystyret ukritisk dekker overskridelsene i andre bydeler, havner vi - som holder budsjettet - i en håpløs situasjon. Våre skoler må spare, mens andre overforbruker og overlater underskuddet til bykassen. Jeg kaller det urimelig, sier Kaarbø.