Både utdanningsminister Giske og utdanningsdirektøren her i Hordaland har tilbakevist at denne avtalen gir slike «effektiviseringsgevinster». Departementet har også sendt brev til kommunene hvor de presiserer at «dersom kommunene foretar store kutt i bevilgningene til utdanningsformål må de stå for dette valget selv».

I møte med finanskomiteen 12. februar var også undertegnede svært kritisk til hvordan beløpet på 15 millioner er fremkommet. Da mente byråd for finans at byrådsavdeling for kultur, idrett og skole opererte med feile tall. Når vil byrådet «belite» seg, som det heter på godt bergensk?

Innstillingen fra byrådet, som skal behandles i bystyret mandag, fører til store kutt i skolebudsjettene i de ulike bydelene. Dette er realiteter som også byrådet må forholde seg til.

Når byrådslederen i BT sier at «dette ikke er noe skolekutt», vitner det om manglende innsikt eller oversikt over det som faktisk skjer. Avisene, spesielt lokalavisene, har store reportasjer om hva nedskjæringen vil bety for den enkelte skole. Felles for alle er sterk nedgang i rammetimetallet dvs. antall lærerstillinger. Dette vil forringe kvaliteten på det tilbudet skolene kan gi den enkelte elev, og også gi de lærerne og skolelederne som blir igjen på skolene enda vanskeligere arbeidsforhold. Noen bydeler sitter på gjerdet til etter bystyrebehandlingen i håp om at bystyrepolitikerne forstår situasjonen.

Vi nærmer oss en valgkamp der mange partier har satsing på skole som sin fanesak. Både lærere og foreldre vil nå følge nøye med i hva partiene gjør. Mandag har bystyrets politikere sjansen til å vise at de mener alvor med vedtaket om å gjøre Bergen til Norges beste skoleby.

NORSK LÆRERLAG BERGEN VED LEDER NINA BAUGE, LÆRERFORBUNDET BERGEN VED LEDER GUDRUN HANSSEN