Byfjellene: Snøen er godt pakket slik at man kan bruke skiene utenfor veiene og lysløypen. Vått føre. Gå ikke over isen på vannene!

Gulfjellstraktene: Skiene kan nå brukes fra alle utfartssteder. Brukbare forhold, særlig i høyereliggende strøk.

Kvamskogen: Gode forhold. Løypekjøringen er utvidet, nå er det 50 km. maskinkjørte løyper. Åpne bekker, noe overvann på isen på vannene.

Ut på tur aldri sur! Besøk vår værtjeneste