— Jeg tror det blir vanskelig for hele familien å få ferie samtidig, dersom vi blir nødt til å ta tre uker i juli, sier Linda Emdal.

Hun og Trond Midtvik har sønnen Tomas (2) i Marken barnehage. I dag skal bydelsstyret i Bergenhus ta stilling til et forslag om å stenge samtlige kommunale barnehager i bydelen tre uker i juli. For barn som ikke kan ta ferie på det tidspunkt, blir en av barnehagene holdt åpen med personale fra de stengte barnehagene.

Linda Emdal synes imidlertid ikke det er aktuelt å plassere toåringen i fremmede omgivelser.

— Det tok tre uker å få ham trygg i barnehagen.

Hver gang det kommer nytt personale ser jeg at han reagerer, sier Emdal til BT.

Dyrt å feriere i juli

I et brev fra foreldre med barn i Marken blir det pekt på at mange småbarnsforeldre i sentrum er tilflyttere med små muligheter til hjelp med barnepass sommerstid. Mange sliter med studielån og dyre boliger. Ferie i juli er dyrt.

Å gjøre vedtak i februar som får virkning for sommeren samme år er dessuten for sent, hevder foreldregruppen.

— Mange har allerede bestilt og betalt ferien sin og satt opp ferielister på arbeidsplassen, skriver de.

Viktig for arbeidsmiljøet

Førskolelærer Ann Edel Bakke er også uenig i sommerstengningen, som vil spare bydelen for 300.000 kroner årlig.

— Jeg synes dette er en velferdssak for oss ansatte. Å få ta ferie når vi ønsker er grunnleggende for arbeidsmiljøet, mener Ann Edel Bakke.

Hun føler forslaget er kommet så bardust at ingen riktig har summet seg til å reagere. Fagforbundet hennes hadde heller ikke fått andre henvendelser da hun ringte.

— Det er ikke så mange årene siden alle barnehager holdt sommerstengt. Hvorfor er det så umulig å vende tilbake til den ordningen?

— I dag har vi helt andre behov og ny ferielov, sier Bakke.

Ifølge bydelsstyreleder Tore Lervik (Ap) er det fortsatt uvisst om det blir flertall for sommerstengningen. Ap går inn for det, sier han.