Av Anette Friis Pedersen, Benedicte Blytt, Rune Vaage, Åse Nordgreen, Eric Preto, Nanna Gjerde, Bergenhus bydels FAU

Vi har sett innsatsvilje for å skape trygge og positive læringsmiljøer. Vi syntes at vi var i god rute, særlig etter at bystyret vedtok en storstilt og helt nødvendig satsing på opprusting av skolenes fysiske miljø i desember i fjor. Er det virkelig sant, undret vi. Står de samlet bak valgløftene og gir skolene en reell budsjettprioritering?

Nå har situasjonen snudd. Budsjettsituasjonen er fortvilende og blant taperne er skolebarna. Foreldrenes engasjement i saken blir mistenkeliggjort, senest i bystyresalen 14.10.02 (se BT 15.10.02). Angivelig er vi støyende, svartmalende og har en venstrevridd politisk agenda.

Det er skolebarna som er vår politiske agenda. Vi er representanter, lobbyister og aksjonister for en gruppe bergensere som er mellom 6 og 15 år, og som har vanskelig for å tale egen sak. På hver vår kant har vi forskjellig politisk tilhørighet. Likevel; i saker som angår våre barns skolevirkelighet møtes vi på tverrpolitisk grunn.

Skolene er — på linje med andre samfunnsinstitusjoner - dynamiske og underveis. Målet er ikke en «nøkkelklar og ferdigstilt» skole. Men skolen skal peke framover - ikke bakover som vi ser nå.

Mange av oss stemte på partier som lovet satsing på skolen i valgkampen. Og vi vil ha det vi ble forespeilet da vi stemte inn Ruth Grung og Monica Mælands partier.

Så til personangrepene rettet mot Jorge Dahl. Jorge Dahl er enstemmig valgt på demokratisk vis som leder av Bergenhus bydels FAU. Få kan sidestilles med ham hva gjelder organisasjonserfaring og kunnskap som foreldrerepresentant gjennom en årrekke. Hans politiske agenda er den samme som vår: Å trygge barnas skolehverdag i dag og i fremtiden. Når Monica Mæland går til angrep på vår representant, angriper hun oss alle, inklusive de nå over 18.000 foreldrene som ved sine signaturer stiller seg bak skolebarna. Ikke på noe tidspunkt har Dahl eller andre representanter lagt partipolitiske føringer på arbeidet vårt. Nettopp derfor fungerer det.

Vi vurderer Melands utspill som et forsøk på å avspore debatten. Åpenbart ønsker Meland å fjerne fokus fra spriket mellom valgløfter og politikk i praksis ved å mistenkeliggjøre vår representant. Oppfordringen til henne er at hun hører på velgerne sine og at hun i kraft av å være vår representant arbeider for økte statlige overføringer til Bergen. Det er der utfordringen ligger.

Vi beklager også at Arbeiderpartiets representanter oppfatter engasjementet vårt for barna som støy, svartmaling og overdramatisering. Selv oppfatter vi vår deltakelse på denne samfunnsarenaen som ansvarlighet. Å gjøre narr av foreldrenes engasjement for barna hører ingen sted hjemme.