— Skolene har knapt penger til å gjennomføre nødvendig vedlikehold. Hvordan skal de få penger til å ta elevene med på skidager og andre ting som er gøy, spør Eric Preto, leder av Foreldreutvalget (FAU) ved Haukeland skole.

Finner ordninger

Foreldrebetaling i skolen er et problem som stadig diskuteres. Ved Haukeland skole, som ved de fleste andre skoler i Bergen, har foreldrene bidratt med penger til en klassekasse, til skidager, teater- og kinobesøk.

Selv om ikke alle foreldrene har betalt sitt bidrag, har alle elevene fått være med.

— Det blir aldri purret på foreldre som ikke har kunnet betale. I mange sammenhenger har klassene gjennomført utflukter der alle er med, uten at noen elever er blitt stigmatisert fordi de ikke har penger, sier Preto.

I prinsippet mener han dette er utgifter skolen burde ha penger til. Som forelder er han likevel villig til å betale noen kroner i året for at skoledagen for sønnen Fabian og de andre elevene skal bli mer spennende.

- De svakeste rammes

Lederen av FAU for Bergenhus bydel, Jorge Dahl er redd bestemmelsen om ikke å kreve foreldrebetaling rammer de svakeste hardest.

— Initiativet er bra det. Men det er ikke mye verd når det ikke følger penger med slike vedtak.

Det er de svakeste, de som ellers ikke har mulighet til kulturopplevelser og skidager, som rammes. De med god økonomi har mulighet til å gi ungene sine rike natur- og kulturopplevelser utenom skoletiden. De med svak økonomi har ikke det, sier Dahl.

Som Preto, frykter også han at skolene ikke har råd til å følge opp pålegget fra Utdanningsdepartementet.

- Fattigere skoletilbud

— Skolene må lete med lys og lykte for å kunne gi den lovpålagte undervisningen. Uten ekstra penger, betyr dette et fattigere skoletilbud, mener Dahl.

Han synes foreldrene selv må kunne bestemme om de ønsker å betale for opplevelser skolen organiserer.

— Når det offentlige ikke stiller opp med penger, er det ikke riktig å hindre at foreldrene trør til, sier Dahl.

Forslaget om at klassene kan samle inn penger ved kakelotteri og annet dugnadsarbeid har foreldrerepresentantene liten sans for.

VIL BETALE: Eric Preto, leder av Foreldreutvalget (FAU) ved Haukeland skole er villig til å betale noen kroner i året for at skoledagen for sønnen Fabian og de andre elevene skal bli mer spennende.
FOTO: ØRJAN DEISZ