For det første er også ressurssterke mennesker sårbare når de trakasseres av en mobb. For det andre handler ikke kampen mot rasisme (og annen mobbing) «bare» om å forsvare den svakeste part. Det handler også om rettferdighet, og et ønske om et bedre samfunn. Et samfunn der fremmedfrykt og fordommer regjerer og fører til diskriminering og vold, er farlig for dem som skiller seg ut, men jeg tror ikke det er et godt samfunn for meg og deg heller. Jeg vil ikke at mine barn skal vokse opp i en norsk «apartheidstat» der din etniske bakgrunn og hudfarge, og ikke dine kvalifikasjoner og interesser avgjør dine muligheter og din livskvalitet. Når en godt kvalifisert nordmann med bosnisk bakgrunn søker 150 jobber og likevel ikke får jobb i løpet av et helt år (jfr. BT 3.3.), tyder det dessverre på at vi har en lang vei å gå. La oss derfor heller forene kreftene og kritisere det som kritiseres bør!

LINE ALICE YTREHUS, KULTURFORSKER OG MOR TIL FIRE