Selv må jeg innrømme at jeg har vært en av de ca. fem syklistene som har satt andres liv og helse i fare gjennom ferdsel med sykkel i dette området (jeg er han i gul overdel). En av mine medsyklister har frekt vist til mangelen på sykkelrelaterte ulykker i området, men det at sykling har foregått på disse veiene i 170 år uten uhell er jo i seg selv et bevis på at en katastrofe er nær forestående!

Hovedsynden vi syklister har begått går imidlertid på selve røttene vår norske tradisjon er fostret på; likhetstanken. For eksempel i form av helsekøen. Det vi syklister har bedrevet er ikke noe annet enn egoistisk unnaluring rundt hjertekøen, ved at vi utøver en aktivitet som blant annet reduserer risikoen for hjerteinfarkt. Skammelig, ja, jeg innser det nå.

En annen av mine medsyndere uttalte at det kanskje kunne være tilstrekkelig å forby sykling nedover, med unntak av for eksempel Kamveien, siden sykling oppover er mindre risikofylt enn aking og gåing med staver, barnevogner og hunder. Dette pareres på en elegant måte av Tom Sandahl i Grønn avdeling som sier «at en slik bestemmelse ville være komplisert å holde oppsyn med». Med dette sier han for det første at sykkelforbudet skal overvåkes, og dermed at politi, som er den eneste gruppe med fullmakt til denne type oppsyn, vil flyttes fra sentrum til blant annet Tippetue. Her har vi et eksempel på et annet storslått og særnorsk fenomen; internasjonal solidaritet. Selv om det er slik at samtlige kiosker i sentrum knivranes i gjennomsnitt en gang pr. vakt, er det langt igjen til vi kommer opp på internasjonal standard når det gjelder drap og lignende. Ved å flytte politifolk oppover i fjellsiden gjør vi en innsats i tråd med gjeldende retningslinjer innen globalisering, og i tillegg får vi tatt syklistene som truer med å rykke vår sivilisasjon opp med roten. Sandahl har også rett i at det vil være for komplisert å holde orden på i hvilken retning syklene ferdes; det blir jo vanskelig nok for politifolkene våre å skille sykler fra akebrett og staver, og så skal de i tillegg holde orden på opp og ned!

Det er klart at bystyret her har innledet et prisverdig arbeid, som må fortsette. For det er jo ikke bare syklistene som sniker seg rundt helsekøene; dette gjelder da strengt tatt alle som beveger seg mer enn til og fra fjernkontrollen. Jeg oppfordrer herved bystyret til å utvide forbudet til å gjelde all ferdsel, inkludert jogging og gåing, fra Fjellveien til Vareggen. Som neste trinn bør man gjenoppta tråden fra i sommer, da det ble foreslått å forby sauer på Byfjellene på grunn av deres hang til å forurense drikkevannet. Sauer er en ting, men forby også fugler, fisk og alt annet som driter i drikkevannet. Til slutt bør man asfaltere hele Vidden slik at folk som sliter med astma og slikt slipper pollen fra lyng og annet klorofyll som i sommerhalvåret kommer drivende ned fra fjellheimen.

Stå på! Var det noen som sa politikerforakt? Ikke dette bystyret, nei!

AV ROLF MJELDE

<b>SYKKELKRØLL:</b> På Fløyen har det foregått sykling i 170 år uten uhell - det i seg selv er jo et bevis på at en katastrofe er nær forestående.<br/>FOTO: KNUT STRAND