Reglementet slår fast at det "ikke er tillatt for elever å ha kjæresteforhold i skoletiden", melder Haugesunds Avis.

-Motvekt til sex-press

— Vi ønsker å være en motvekt til den utglidningen vi ser ellers i samfunnet. Å være kjærester i dag er noe annet enn da jeg var ung. Nå er det sex-press langt inn i barneskolen, sier pastor Jan Helge Hindenes ved Stord Bibelsenter.

Han understreker at forbudet kun gjelder i skoletiden og fremhever viktigheten av en kjærestefri skoledag.

— Vi vil gi en sunn forståelse av forholdet mellom gutter og jenter. På skolen er det andre ting som skal være i fokus enn å dyrke kjærlighetslivet, sier han.

Fikk avslag

Kommunestyret i Stord har nettopp sagt nei med knappest mulig flertall til den første søknaden fra Stord Bibelsenter om å starte privatskole. Nå sender pastor Hindenes søknad nummer to til kommunen.

Stord Bibelsenter har rundt 30 medlemmer og er en selvstendig menighet som er startet for to år siden ut fra Levende Ord Bibelsenter i Bergen. Senteret planlegger en barneskole med 30 elever neste høst og opptil 150 elever om to år.