Ministeren har sagt at de etiske sidene ved pelsdyrhold, ved en avveining, må bety mer enn de økonomiske aspektene. AUF i Bergen er kommet med forslag om at årsmøtet vedtar et forbud mot pelsdyrhold. Forslaget underbygger det landbruksministeren har sagt, og gir håp om at vi nå har et regjeringsparti som har mot til å sette dyrevernpolitiske saker på dagsordenen. Statsråd Hansen har tatt initiativ til å fremme en stortingsmelding i 2002, der velferden for alle produksjonsdyr i Norge skal utredes. Pelsdyrhold er grundig utredet, både i Norge og andre land. Konklusjonen er entydig hos alle offentlige instanser: Pelsdyrhold er uetisk. Dokumentasjon: Stortingskomiteen som forberedte dyrevernloven (1973), regjeringens eget etikkutvalg, rådet for dyreetikk (1994) og Eidsivating lagmannsrett (1999). Våre folkevalgte, som har ansvaret for at nødvendige reformer blir gjennomførte, har vist stor unnfallenhet i denne omstridte saken. Regjeringens avgjørelse om å vente til år 2002 med politisk behandling av pelsdyrsaken, kan lett oppfattes som trenering og manglende vilje til å få gjort noe med et dyrehold som har svært liten støtte i befolkningen. Utsendingen til årsmøtet i Bergen Arbeiderparti bør gjøre sitt ytterste for at møtet skal gjøre et vedtak som klargjør partiet sitt standpunkt til dette uetiske dyreholdet. Det er stortingsvalg til høsten. Velgerne har krav på å få vite om landbruksministeren har partiet i ryggen eller om han har lovet mer enn han kan holde.

ELNA TENOL-TUXEN,VELFERD FOR DYR