For en av de verste forbrytelsene i nyere tid, kan Viggo — hvis han blir dømt - få norsk lovs strengeste straff, 14 års fengsel. Av disse kan han, hvis han er lur, bruke 7 år på å ta seg en utdannelse. Så er det bare å slå i hel de siste 7 årene, så kommer han nyutdannet, 35 år gammel, ut i frihet - klar til å ta fatt på det livet har å gi ham.

En forskjell på Viggo og andre norske studenter - er imidlertid at Viggo ikke har 400.000 kroner i studielån.

Kanskje blir han dømt til å betale noen millioner kroner i erstatning til de pårørende. Men så mye penger har ikke Viggo, så det tar en offentlig gjeldsordning seg av.

Den norske stat tar seg godt av forbryterne. Hvem tar seg av ofrene?

ARNE DAAE HOPLAND

PS: Viggo Kristiansen er ikke dømt for drapene og innlegget må derfor tolkes som en eksemplifisering av lignende saker.