Det ville vært billigere og mer miljøvennlig å lage varme på andre måter, som å bruke bioenergi og varmepumper.

Politikerne har lenge vært klar over at dagens situasjon kunne oppstå. 99 prosent av Norges elektrisitetsproduksjon er basert på vannkraft.

Dette gjør Norge sårbart for perioder med lite nedbør slik vi opplever nå. For å løse dette må 50 år med feilslått energipolitikk endres. Vi må bli mindre avhengige av strøm til oppvarming.

Samtidig må vi satse mer på nye, fornybare energikilder til elektrisitetsproduksjon. Regjeringen må hjelpe folk til å få ned energiforbruket sitt. Hvis ikke, risikerer vi å komme i akkurat samme situasjon neste vinter.

Regjeringen har foreslått å innføre støtteordninger for bioenergi og varmepumper. Det må skje så raskt som mulig.

ANDERS HAUG LARSEN, NESTLEDER I NATUR OG UNGDOM