Bare i sommer er det i fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland opprettet 150 nye mottaksplasser for asylsøkere.

I tillegg forhandler i disse dager Utlendingsdirektoratet (UDI), Regionkontor Vest, om 100-150 nye plasser i Sogn og Fjordane, og samme antall i Rogaland. Men dette er ikke alt.

Planen er å opprette ytterligere inntil 550 plasser på Vestlandet før jul.

Transittmottak sprengt

— Det kommer så mange asylsøkere til Norge nå at vi har behov for flere mottaksplasser rundt om i landet, også på Vestlandet, sier nestleder Sigrun Rajendram i UDI, Regionkontor Vest, til Bergens Tidende.

Per i dag er det 1940 beboere i 16 ordinære asylmottak i de tre vestlandsfylkene. Asylsøkere som kommer til Vestlandet, har først vært innom transittmottak på Østlandet. Men nå er transittkapasiteten østpå sprengt. Det har derfor vært snakket om å opprette transittkapasitet også på Vestlandet. Det er uansett ikke fattet noen beslutning om dette.

Forbereder kommunene

I går gikk det ut brev til alle kommunene på Vestlandet, der UDI ber kommunene forberede seg på den økte tilstrømningen av asylsøkere.

«Første kvartal i år gikk ankomsten av asylsøkere gradvis ned, samtidig med at bosettingen foregikk i jevnt tempo. Uvanlig høye ankomster i hele sommer har endret bildet radikalt», heter det i brevet fra UDI.

Både kommuner, privatpersoner og organisasjoner kan drive asylmottak. UDI sender nå oppdrag ut på anbud. Senere vil UDI forhandle med aktuelle driftsoperatører om pris, beliggenhet, bygningsstandard og faglig innhold i mottakene.

Mange østeuropeere

De siste månedene har det kommet rekordmange asylsøkere til Norge. I løpet av 1. og 2. kvartal i år kom det i gjennomsnitt 500 og 800 asylsøkere i måneden. I løpet av våren og sommeren har Norge tatt imot flere asylsøkere enn etter Kosovo-evakueringen i 1999.

Noen av de største gruppene asylsøkere kommer for tiden fra Russland, Kroatia, Ukraina og Tsjekkia.

Flere enn Storbritannia?

Dersom tilstrømningen av asylsøkere til Norge fortsetter som i dag, vil vi i år motta 16.000 søkere. I så tilfelle vil Norge motta fire-fem ganger så mange asylsøkere som Tyskland og Storbritannia, som er de landene som mottar flest asylsøkere.

Årsaken til denne kraftige økningen kan være innstramminger i andre land, redusert grensekontroll og debatten her i landet, som har gitt inntrykk av at Norge trenger et stort antall ufaglærte arbeidsinnvandrere.

FLERE TIL VESTLANDET: Stadig flere søker asyl i Norge, og nå er transittmottakene på Østlandet fulle. Det fører til opprettelse av flere mottaksplasser her vest.
ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH