Meklingsfristen i tariffoppgjøret mellom Rederienes Landsforening og Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund går ut ved midnatt onsdag.

Rammer hardt lokalt

— I Hordaland rammes Halhjem - Sandvikvåg, Bruravik- Brimnes og Venjaneset - Hatvik. I Sogn og Fjordane er det fire samband som blir rammet. Det er Manheller- Fonnes, Lavik-Opedal, Lote - Anda og Gudvangen- Lærdal, opplyser regionsekretær Tore Steine i Norsk Sjømannsforbund til bt.no.

På Venjaneset - Hatvik blir sambandet stengt ved en eventuell streik. For de øvrige sambandene kjøres det med halv kapasitet.

Og nasjonalt

Organisasjonene har varslet streik for sine medlemmer ved en rekke riksveiferger, deriblant Molde-Vestnes, Tau-Stavanger og fergen over Hardangerfjorden mellom Bruravik og Brimnes. En av nesoddbåtene er også tatt ut i streik, og tre av fergene mellom Moss og Horten.

På de fleste strekningene er det bare en båt som er tatt ut. Det betyr at trafikken vil fortsette, men med sjeldnere avganger.

Full stopp

Bare en båt kommer til å gå mellom Oslo og Nesoddtangen hvis det blir streik, og det er den minste båten som tar 438 passasjerer.

— Det blir full stopp mellom Oslo og Nesodden i helga, sier kontorsjef Anne Kari West Johnsen i Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap.

Hun opplyser at det blir timesruter i stedet for halvtimesruter i rushtiden, og full stopp mellom klokken 12 og 15. Dessuten blir det full stopp fra fredag kveld til søndag kveld.

— Den ene båten som går, kommer til å bli veldig full, sier West Johnsen.

Et løft

Meklingsmann Eystein F. Husebye sier at partene er blitt enige om tekniske justeringer i overenskomsten, men de er ikke enige om økonomisk ramme.

— Det som står igjen, er hvilket generelt tillegg som skal gis. Der har partene litt forskjellig syn, sier han til NTB.

Han håper å komme langt før klokken 24.

— Det er en spesiell problemstilling i denne meklingen, og det er at lokalfarten skal få et økonomisk løft. De ansatte i fergetrafikken skal prioriteres fremfor dem som jobber i kystfarten, og det er partene enige om, sier Husebye.

Les mer på Sjømannsforbundets hjemmeside: www.sjomannsunion.no

(NTB)