— Vi er mildt sagt forbannet på Statens vegvesen som aldri svarer på brev, sier Hanne Indrehus, leder i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Nordnes skole.

Ifølge Indrehus har det ikke manglet på muntlige løfter og forklaringer fra Statens vegvesen Hordaland.

— Men den skriftlige kommunikasjonen glimrer med sitt fravær. Og det som besvares, inneholder minimalt med utfyllende informasjon. Vegkontoret meddeler bare muntlige avslag på søknader, og uten å forklare hvorfor ting skal ta så lang tid, sier Hanne Indrehus.

Hun mener at Statens vegvesen arrogant behandler barn og unge som rettsløse når de ikke bryr seg om vedtakene Bergenhus bydelsstyre har gjort.

Uforsvarlige forhold

Arbeid som utføres i C. Sundtsgate har gjort at trafikkbelastningen over Nordnes har økt kraftig siden august.

Haugeveien er blitt gjennomfartsåre for travle bilister, som suser gjennom boligområdet med seks barnehager, to aldershjem, en barneskole og en høyskole.

Det har skapt store problemer, mener flere, og støtter kritikken av Statens vegvesen. Sjøfarendes aldershjem søkte vegvesenet om anleggelse av gangfelt i Haugeveien, uten gjennomslag. Begrunnelsen er blant annet at færre enn 25 personer krysser gaten i løpet av en time, samt at trafikkproblemene vil være over når arbeidene avsluttes i løpet av februar neste år.

Det eneste som er gjort, er å redusere fartsgrensen til 30 km/t på deler av strekningen.

— Uten hjelp kan ikke de gamle krysse veien for å ta bussen rett over veien engang. Den reduserte fartsgrensen er bare noe tull. Bilene raser forbi mens de snakker i mobiltelefoner og hører på høylytt musikk, sier miljøarbeider Karen Pedersen ved Sjøfarendes aldershjem.

Trafikksikring tar tid

Nå har beboerne på Nordnes fått nok, og krever permanent 30-sone hele strekningen fra Akvariet til Markeveien. De vil ha fartsdempere, opphøyde fotgjengerfelt og bedre skilting. Det blir også bedt om parkeringsrestriksjoner i Haugeveien og ekstra gatebelysning ved alle fotgjengerfelt i området. Dessuten kreves det at Halvkannebakken/Vestre Murallmenningen igjen stenges for trafikk, noe beboerne måtte kjempe i årevis for å få gjennomslag for.

— Det er merkelig at det kan gjøres over natten å legge ut asfaltpølsene som gjør at bilene igjen kan kjøre gjennom Halvkannebakken. Men med en gang det kreves tiltak for å bedre trafikksikkerheten, går det både vinter og vår uten at noe blir gjort, sier Hanne Indrehus. Tre velforeninger, to barnehager, ett idrettslag, to alders- og sykehjem og to skoler har alle undertegnet skriftlige støtteerklæringer til trafikksikringstiltakene som FAU ved Nordnes skole har gått i bresjen for.

fakta/enveiskommunikasjon

  1. november 2000 krever FAU ved Nordnes skole i brev til Statens vegkontor Hordaland at noe blir gjort med trafikkforholdene på Nordnes.
   1. august i år tar Nordnes skole kontakt med vegvesenet for å be om tiltak som sikrer elevenes skolevei.
    1. september stiller vegvesenet i møte med skolens samarbeidsutvalg. Samme dag sender styret ved Sjøfarendes aldershjem brev til vegvesenet med søknad om opprettelse av gangfelt i Haugeveien.
     1. september krever FAU ved Nordnes skole i brev at vegvesenet setter i verk fem strakstiltak.
      1. oktober avslår Statens vegvesen søknaden om gangfelt ved Sjøfarendes aldershjem.
      • 16 oktober sender bydelsdirektøren og oppvekstsjefen brev til vegvesenet hvor kravene fra FAU støttes.
       1. oktober sender FAU ved Nordnes skole brev til Bergenhus hvor det bes om at de fem trafikksikringstiltakene igjen tas opp til behandling i bydelsstyret.
       • Pr. dato er bare en av de skriftlige henvendelsene fra Statens vegvesen besvart.