Dette er bra av flere grunner. For det første er det greit å synliggjøre at det er forskjell mellom sosialdemokratisk styring og borgelig alternativ.

Mange har ment at partiene er alt for like, men det er grunnleggende forskjeller både i ideologi og i praktisk politikk. Tydeligst kommer dette fram der Arbeiderpartiet satser på felleskapsløsninger, satser Høyre på individualisme. Således har Høyre i regjeringssamarbeid gitt 20 milliarder i skattelette, hovedsakelig til de som har mest fra før.

Planen er at de skal gi 31 milliarder i skattelette i løpet av perioden, samtidig som kommunene opplever en vanskelig økonomi, noe som gir mindre til skole og omsorg for de eldre. Når Arbeiderpartiet tar til ordet for fellesskolen svarer Høyre med privatskoler. De øker støtten for private skoler samtidig som de kutter i den offentlige skolen. Kanskje den synligste forskjellen kommer i behandlingen av arbeidsledige.

Ledigheten har økt fra 60 000 til over 100 000 på kort tid. Høyres svar på dette er blant annet å kutte i ledighetstrygden, slik at de som har det vanskelig skal få det enda vanskeligere. Det virker som der Arbeiderpartiet kommer med offentlig styring og felleskapsløsninger kommer Høyre med kommersialisering, privatisering og konkurranseutsetting. Spørsmålet blir om vi ønsker å løse samfunnsoppgavene sammen slik Arbeiderpartiet tar til ordet for, eller om det skal være pengemakt og privatisering som skal få styre?

Eirik Aarek