Av Olav Lundestad,fylkessekretær i Pensjonistpartiet i Hordaland

Det er direkte forstemmende når en folkemengde stiller opp og gir politikerne klar beskjed om at de ikke vil ha en reform som gjelder den aldersgruppe som de representerer – og som etter fire timers taktisk utmattende saksrekkefølge, blir totalt neglisjert av de samme politikerne de har stemt inn i posisjon. Bergen bystyre innfører en kjøkkenreform som de mest berørte ikke vil ha.

I forkant har riktignok en representant vært i Rådhuset og drukket kaffe, noen har fått daske Anne-Grete Strøm-Erichsen i hodet med en paraply og andre har fått lov til å hytte med sammenrullede aviser. Som om dette skulle hjelpe –.

En mer kontant politikerforakt for en velgergruppe som representerer de mest hjelpeløs i samfunnet, er det vanskelig å finne.

Riktignok sukres vedtaket med at de millionene som spares(?) ved reformen, skal brukes til å styrke pleiefunksjonen. Slike løfter har vi ofte nok opplevd knapt er verdt papiret de er skrevet på.

Bemanningen, både i åpen omsorg og på institusjonene, har lenge vært en skam. Det problemet skulle for lengst vært løst gjennom en seriøs budsjettbehandling. Det er kynisk lurendreieri når posisjonen slik fører skattebetalerne inn i en halvsannhet. Innføring av «reformer» bare politikerne ser nytten av, er forakt for folkemeningen.

Det er i særklasse ett parti som virkelig tar helse og sosialpolitikken på alvor, Pensjonistpartiet. Vi har og vil i fremtiden vise de svake i samfunnet den respekt og seriøsitet de har krav på. Den forakt og ignoranse andre politiske partier nå så tydelig har gitt uttrykk for, burde være en klar vekker til å gi oss tillit ved valget.