DEBATT Av Ketil Solvik-Olsen, spesialrådgiver, Fremskrittspartiets stortingsgruppe

Denne reduksjonen i avkortingen av pensjonene kom ikke som følge av et forslag fra KrF på Stortinget eller i regjeringen. Woie Duesund må gjerne si i ettertid at KrF ønsket det samme, men det er et unektelig faktum at dersom ikke Frp hadde fremmet det som et krav i budsjettforhandlingene og kjempet det gjennom, så hadde ikke KrF eller regjeringen endret på noe som helst. Fremskrittspartiet har helt siden begynnelsen av 1980-tallet nesten hvert år fremmet forslag om en mer rettferdig grunnpensjon for gifte og samboende pensjonister. Vi mener det er urettferdig at gifte og samboende pensjonister skal straffes så hardt fordi de har valgt å leve sammen og dele husholdningen.

I første runde reduseres avkortingen fra 25 prosent til 15 prosent, slik at samboende pensjonister i løpet av noen år vil motta 85 prosent av vanlig pensjon (mot 75 prosent før). Det er altså litt igjen av veien til det endelige målet — full grunnpensjon for alle pensjonister. Men KrF kan vise at de mener alvor, og bidra til å sikre at resten av avkortingen også forsvinner ved neste korsvei. Et slikt signal ville vært langt mer interessant å få fra KrF enn Woie Duesunds forsøk på å høste æren for det skrittet som Frp har sikret er tatt.