Når en tidligere barne— og familieminister går ut og sier at hun vil utvide åpningstidene på øl, ungdoms fylledrikk nummer én, er det grunn til å lure på om sommervarmen har tatt overhånd. En slik endring vil føre til flere ulykker, mer vold og hærverk. Dette blir særlig alvorlig når kontroller viser at 70 prosent av 16-åringene får kjøpt øl i dagligvarebutikkene. Butikkene har allerede nok problemer med å overholde aldersgrensene i åpningstidene - hvorfor i all verden skal vi øke problemene ved å utvide åpningstidene?

Hadde det bare vært Karita Bekkemellem Orheim som mente dette, hadde det for så vidt gått greit. Men flere politikere fra blant annet Arbeiderpartiet og SV sier seg enige. Disse partiene som står for en sosialt ansvarlig politikk der man oppfordrer til solidaritet med de svakeste, overrasker stort når de sier at ølsalget skal utvides. I alkoholpolitikken har solidaritet vært et viktig stikkord hittil. Behovet for å beskytte utsatte grupper mot alkoholproblemer har vært ansett viktigere enn individets frihet til å kjøpe alkohol når og hvor en vil. Hvis nå dette perspektivet forsvinner, betyr det at vi går bort fra solidaritetsprinsippet i rusgiftpolitikken.

Øker du tilgjengeligheten, øker folks forbruk og dermed de problemene som alkohol fører med seg. Dette er barnelærdom i norsk alkoholpolitikk. De som har et kontrollert forbruk av alkohol blir ikke voldsomt skadelidende av å måtte kjøpe ølet sitt før åtte. Ungdom, barn av alkoholikere, voldsofre, de som har vært utsatt for fyllekjøring eller hærverk, vil imidlertid kjenne en slik endring på kroppen.

Juvente ber Ap og SV ta en titt i prinsipprogrammene sine og svare på følgende spørsmål:

Hva er viktigst: behovet for å kjøpe alkohol klokka 20.30 for de i sterke samfunnet eller de svakestes behov for beskyttelse mot problemene alkohol fører med seg?

Av Marte H. Grindaker,Leder av Juvente