60 år.

Av Rolf Gudmundsen,Manger

Vi kan vel også regne med at det samme vil være tilfellet ved Haraldsplass.

Jeg håper virkelig de ansvarlige bevilgningsmyndigheter er seg sitt ansvar bevist og bevilger de midler som er nødvendig for at våre sykehus skal kunne foreta den beste behandling/diagnostisering som er mulig ved slike tilstander.

Det kan ikke være slik at man blir avskrevet ved fylte 60 år.

Dersom det er slik, så viser våre politikere en slik menneskeforakt som jeg ikke trodde var mulig i dagens samfunn.

At våre sykehus får bygge opp tilfredsstillende slagenheter, slik at de blir satt i stand til å å ivareta de pasienter som kommer inn med de før nevnte symtomer, må være et minstekrav.

Det er å håpe at saken vil bli til det bedre når staten overtar sykehusene her i landet, men jeg er redd for at dette ikke nødvendigvis vil bli til det bedre, i og med at det er det samme politiske systemet som regjerer både i fylke og regjerning.

Vi vil følge nøye med for å se hvem som vil ta denne saken opp til vurdering og eventuelt gjøre noe med den.

Så får vi i ettertid bruke vår makt ved stemmegiving når den tid kommer til høsten.

Jeg anmoder også alle som er/vil snart komme i den aktuelle alder, samt pårørende og alle andre, til å forfølge denne saken lokalt i sitt distrikt, med det formål å sørge for at våre lokale bevilgende myndigheter ikke glemmer dette, samt at våre lokale sykehus må søke å ikke «avskrive» pasienter som har passert 60 år.

Det neste blir vel at 60 år+ ikke skal få sykehusplass i det hele tatt.

Fremtiden ser alt annet enn lys ut, i det moderne samfunnet som skulle kunne gi sine innbyggere det beste som finnes i hele den industrialiserte verden.

Jeg lurer på når man skal bevilge det som trengs, når man ikke kan gjøre det nå som krukken flyter over av penger, for vi har jo aldri hatt råd til å gjøre dette tidligere.

Hilsen en som kvir seg til å bli gammel i Norge.