Nulltoleranse fører ingen steder.

Politiet i Bergen ønsker debatt om graffiti i Bergen. Dette er positivt. Beklageligvis har man bestemt seg. Kun nulltoleranse-forsvarere slapp til på graffitiseminaret i Grieghallen.

Seminarleder, Svein Bjørn Losnegård, inviterte Robert Barrow fra politiet i New York for å lære opp bergenspolitiet. Det blir noe dramatisk. Bergen er slett ikke New York. Sammenliknet med millionbyen er Bergen en liten, homogen by med lav kriminalitet. I 1984 innførte verdensmetropolen nulltoleranse på all småkriminalitet. Graffitibekjempelse var kun en del av et større bilde. Metoden er kritisert. Dagens USA har ti ganger så mange bak lås og slå pr. innbygger som Norge, mer enn både Russland og Kina.

Nulltoleranse fungerer ikke. Oslo har hatt nulltoleranse siden 1993. Alle lovlige vegger ble overmalt og all visning forbudt, også i kunstgallerier. Ti år etter finnes ingen troverdige argument for strategiens fruktbarhet. Store deler av sentrum er nedtagget.

Dialog fører lenger. København har etter fire års nulltoleranse gått i dialog med malerne. Det skilles mellom kulturell graffiti og hærverksgraffiti.

Dette kan sammenliknes med de lover og forskrifter vi har for reklameskilt. Las Vegas blir for eksempel en by overtagget av «neontags». En slik estetikk er uønsket, like lite som vi ønsker vår by tagget ned.

Bergen bør heller gjøre som hansabyen Brügge og åpne for malerne. Byen fikk EUs pris for beste forebyggende prosjekt i 2001. Det bør lages signalverk som legger listen for graffitimalerne. Byen bør få flere lovlige vegger. Bergen må tydelig ta stilling. Tilbakemelding bør bygge på estetiske kriterier, hva vi liker og ikke liker. For vi kommer ikke unna at nesten all graffiti i Bergen er av slett kvalitet. Bergen har ikke en eneste maler som nyter internasjonal respekt.

Bergen Kunsthall har 300 sjenerøse kvadratmeter til disposisjon for KOMMANDO. Vi har invitert Norges beste graffitimalere, ledet av Goal, med Much, Pay2, Sean66, Duck og CodeRock. Disse har vakre og anerkjente arbeider bak seg.

Byens befolkning får noe å være stolte av og Bergens graffitimalere noe å se opp til. På samme vegg blir det rullerende plass til nye bidrag fra unge graffitimalere.

Vårt prosjekt er ambisiøst og offensivt. Vi tror dialog mellom alle brukere av byen vil gi retningslinjer for hva som er kulturell graffiti og hva som er hærverk. Det er mulig det ikke fører til mindre graffiti. Men det fører i alle fall til bedre. Nulltoleranse fører kun til dårligere.

Vi oppfordrer politikere og næringsliv i Bergen til å se til Brügge og København for friskere ideer enn dem en gammeldags Squad-leader fra New York har å by på. For selv om nulltoleranse i nedgangstider fører til mange nye arbeidsplasser i politi, vektervesen og renholdsbransjen, kan ikke dette legge grunnen for samfunnets holdning til graffiti.

Jørgen Larsson, prosjektkoordinator for Graffitiveggen, KOMMANDO