Jeg er klar over at det er aldersgrense på 18 år for å spille på automatene.

Dette er så å si umulig å håndheve ut fra plasseringen av automatene i dag.

Vi burde faktisk som politikere ta dette problemet på alvor, på grunn av spillegjeld tyr mange barn og ungdommer til kriminelle handlinger som å stjele og rane for å få mer penger å spille for.

De er blitt smittet av spillebasillen fordi lover og regler som vi blir overlesset med ikke kan håndheves.

Hvorfor kan vi ikke få samlet spilleautomater i egne automathaller med en vakt, som sørger for at barn og ungdommer under 18 år ikke får spille.

Dette kommer til å bli et større problem i fremtiden om vi ikke tar tak i dette problemet nå. Dette vil koste samfunnet mange millioner hvert år.

Vi må også her se på den menneskelige siden, og hvor store problemer også psykisk dette skaper for den nærmeste familien i dag fordi deres barn og ungdommer er smittet av spillebasillen.

Jeg vil for ordens skyld legge til at Fremskrittspartiets stortingsgruppe ikke har tatt standpunkt og at de skal diskutere saken til høsten, men jeg håper også at Frps stortingsgruppe vil falle ned på mitt synspunkt.

ARNULF SVANEVIK, BYSTYREMEDLEM FRP, BYSTYRET I BERGEN