Jeg er enig med dagligvarebransjen i at det er politikernes ansvar at rusbrus er blitt lovlig vare i butikk. Men butikkene har ansvaret for at rusbrus og andre alkoholholdige varer ikke selges til personer under 18 år. Denne stikkprøven vitner igjen om slett holdning fra dagligvarebransjens side, dårlig opplæring og uholdbare rutiner. Samme problem gjelder også andre varer det er aldersgrense på. Jeg har selv en 8-åring som på egen hånd skulle få lov å kjøpe noe for bursdagspengene sine, og kom tilbake med et dataspill med 15 års aldersgrense! Svaret fra ekspeditøren var, da jeg klagde, at de har ikke tid til å sjekke ut alderen på ungene.

Dette holder ikke. Senterpartiet vil oppfordre dagligvarebransjen og andre til å bedre sine rutiner. Aldersgrensene må respekteres for barnas skyld! Det finnes ingen unnskyldning for å selge alkohol til mindreårige. Senterpartiet vil arbeide for at Bergen kommunes kontroller på feltet intensiveres. Vi vil i bystyret arbeide for at kommunen igangsetter en null-toleranse-kampanje mot ulovlig alkoholsalg til ungdom under 18 år. Vi vil ha hyppige kontroller av dagligvarebutikker. Hvis lovbrudd oppdages må butikken(e) få ilagt bøter, og ved gjentatte lovbrudd bør de miste bevilling for å selge alkohol. Kommunen må altså bli mer tydelige på at dette ikke er akseptert praksis, og at lovbrudd vil svi.

KJERSTI TOPPE,

BERGEN SENTERPARTI

1.KANDIDAT KOMMUNEVALGET