Tomme i den forstand at ikke en eneste passasjer er avbildet om bord! Kun togføreren er med. Er dette bevisst, eller har planleggerne glemt at gigantpåfunnet er tiltenkt passasjerer?

Denne «strategi» må fra Bybane-tilhengernes side være enten en forhåndsforståelse for en kommende folketom kollektivløsning, eller det viser de samme personers totale mangel på strategi for å vinne myndighetenes oppmerksomhet. Når en samtidig ser at samme illustrasjoner viser togsett i stillestående posisjon underbygges muligens manglende markedsføringsevner.

Var det opp til undertegnede burde banen være illustrert i full fart som lyntog, og med vogner smekkfulle av (kjente) bergensere!

ROLF LUNDE