Vi har også mettopp hatt et innlegg i BT angående den berømmelige Bybanen, av Roald Stigum Olsen, og av flere kjente personer tidligere, men bompengene går visst sin seiersgang likevel. Som kjent, var bompengeringen nedbetalt i 2001. For dem som husker det, var det også en folkekamp for å bli kvitt bompengene da Eidsvågtunnelen var nedbetalt, men den gangen seiret folket.

Likeså oppdaget politikerne i Lindås at bompengene fra Nordhordlandsbrua ville være en fantastisk melkeku for kommunen, men også her sto det opp en modig kvinne, som klarte å tale Roma midt imot, for å si det slik. Det finnes vel heller ingen annen vei å gå med det bergenske vei/baneprogrammet enn å få til en folkereisning mot bompenger. Politikerne får bygge så mange veier og baner de vil, men la pengene gå over den vanlige skatteseddelen, resten får dekkes av olje— og gasspenger. Er vi så uheldige å finne mer olje og gass, må vi gjerne gå tilbake til hest og kjerre, og dyrke jorden på nytt med hakke og spade.

Håper noen modige mennesker står opp også her i byen og organiserer en folkereisning mot bompenger.

YNGVE NESSE