Hun snakket om at krisen i Afghanistan kunne bli en katastrofe på størrelse med den vi så i Rwanda midt på 1990-tallet. Dermed kan vi begynne å snakke om at et folkemord er på gang.

Den norske regjering støtter dette folkemordet. Ja, selv SVs leder skrev under på at Norge skulle se på terrorangrepet i New York som en krigshandling og at Norge derfor, ifølge § 5 i NATO-traktaten, skulle støtte USAs krig mot Afghanistan og eventuelt andre land som USA mente hadde ansvar for terrorangrepet. Med dette støttet en enstemmig utenrikskomité de tiltak som USA satte i gang «for å forsvare seg».

Nå er det på tide å reise et massivt krav til den norske regjering om at støtten til USAs bombing trekkes tilbake og at regjeringen krever stans i bombingen før folkemordet er et faktum. Det norske folk må ikke bli medskyldig i det som kan bli en av de størst forbrytelser som er blitt begått mot menneskeheten.

Det må finnes andre metoder for å ta de skyldige etter terrorangrepet i New York 11. september. Stans bombingen ý Norge ut av krigen.

Av Terje Valen, Leder for AKP I Hordaland