Det pussige er at strømregningen likevel er høyere enn den var for få år siden, selv om jeg er på norsktoppen i strømsparing. Dette rimer ikke i det hele tatt når jeg ser på prisutviklingen de siste årene — den har nemlig vært meget lav.

I dag fikk jeg ett av svarene på hvorfor strømregningen ikke er halvert. Det er greit nok at vi har fått kraftbørsen Nord Pool hvor prisene på strøm fastsettes - da slipper vi mørklagte hus (forhåpentligvis) til tross for «innsatsen» til energiminister Steensnæs - nei, nå er det via nettleien energiselskapene skal flå oss forbrukere! Hvor er logikken når kraftselskapene øker nettleien fordi du og jeg bruker mindre strøm? I løpet av de siste månedene har man lagt på nettleien med 13 prosent i gjennomsnitt. Trøgstad Elverk er ekstra grådige med en økning på over 50 prosent. Jeg støtter direktør i HL, Peter Batta, som nå ber Steensnæs og Norges vassdrags- og energidirektorat om en forklaring på prishoppet.

Et godt tips: Snart må vi betale over en kroner og femti øre for en kilowattime strøm - alt inkludert - sann mine ord. Jeg vurderer å starte folkeaksjonen mot økt nettleie i protest mot grådige kraftselskaper!

BJØRG BANG, STAVANGER