• Det Fellesforbundet driver med er ren forfølgelse. De har sett oss ut som en bedrift de skal ta, sier økonomisjef Jostein Rabben i Rabben Mek. Verksted AS til Bergens Tidende.

— Hva slags timelønn får rumenerne direkte utbetalt?

— Om lag det samme som norske arbeidere. Vi er ikke ute etter å skaffe oss billig arbeidskraft, sier Rabben.

Bedriften sysselsetter 38 mennesker. Hovedbeskjeftigelsen er utstyr for havbruksnæringen og skipsreparasjon. - Hva har dere gjort for å skaffe norske arbeidere?

— Vi har hatt stått på listene hos Aetat i tre måneder uten at vi har fått i de rette folkene. De må jo være faglig kvalifisert for jobbene hos oss.

— Vi har i tillegg søkt på internett etter folk. Alle snakker om de ledige fagarbeiderne i Bergen og Sunnhordland - men hvor er de? Vi har ikke fått en eneste henvendelse fra Bergen.

— Her i Austevoll kan vi ikke tilby gjestearbeidere annen bolig enn brakker. Det er et stramt arbeidsmarked og store bedrifter er trekkplaster, sier Rabben som ikke tror det bedrer situasjonen for bedriften med et mindre anstrengt forhold til Fellesforbundet. De rumenerne som for tiden er engasjert på bedriften reiser hjem om få dager.