Sorenskriver Steinar Velle i Indre Sogn vedtok fredag å avslå søknaden om å flytte rettssaken fra Indre Sogn herredsrett. Han vil likevel oversende saken til Gulating lagmannsrett for å få vurdert om saken bør overføres til en annen domstol, opplyser Velle i en pressemelding.

Dermed vil rettssaken mot to ungdommer som er tiltalt for vold, trusler og rasehets mot Arve Beheim Karlsen (17) gå som planlagt i Indre Sogn herredsrett 13. mars, dersom lagmannsretten ikke bestemmer noe annet.

Forsiktig behandling Det er høyesterettsadvokat Tor Erling Staff som har bedt om flytting av rettssaken ut av Sogn og Fjordane. Staff forsvarer den ene av de to ungdommene, og han frykter at hans klient ikke vil få en rettferdig behandling dersom saken blir ført i Sogndal.

–Jeg synes dette er en forsiktig behandling fra sorenskriverens side, sier Staff.–Da regner jeg med at min part får en fair behandling i Sogndal, tilføyer han.

Vil sette punktum Gunnar Solbraa representerer familien til Arve Beheim Karlsen. Han er fornøyd med at søknaden er avslått og håper saken blir behandlet raskt i lagmannsretten.

–Det er rart at sorenskriveren ikke sørger for at det blir satt punktum i denne saken. Det viktigste nå er i grunn at rettssaken ikke blir ytterligere utsatt. Det har allerede gått omtrent to år siden de forholdene tiltalen inneholder ble begått, sier Solbraa.

Arve Beheim Karlsen ble funnet druknet i Sogndalselva 26. april 1999.

NTB