Men byrådet vegrer seg mot å stenge det gamle aldershjemmet, som er så dårlig at beboerne gjerne forlater det.

— Inntil videre skal Storhaugen brukes til avlastnings- og korttidsopphold, sier Trude Drevland (H), byråd for helse og sosial. Hun avviser at Storhaugen blir stående med et personale på 24 og ingen å pleie.

— Årstad bydel har en venteliste for korttidsopphold. Disse kan nokså umiddelbart få flytte inn på Storhaugen, sier Drevland, og legger til at byrådet vil vurdere situasjonen for alle aldershjemmene i forbindelse med det nye budsjettet.

— For Årstad er situasjonen ille, men økonomisk blir den i hvert fall ikke verre av denne løsningen, sier hun.

Fremskrittspartiets Liv Røssland, som leder bystyrets komité for helse og sosial, mener Bergen trenger samtlige aldershjemsplasser.

— Hvordan kan du si det når Årstad har stående tomme plasser som ingen vil kjøpe?

— De tomme aldershjemsplassene viser etter vår mening hvor feil det var å desentralisere eldreomsorgen. Nå sitter det bydeler med dårlig økonomi på hver sin tue.

— Vil eldre bo på aldershjem i 2003?

— Jeg har ennå ikke møtt en aldershjemsbeboer som ikke vil bli boende. Verken eldreorganisasjonene eller pårørende skjønner denne argumentasjonen. De gamle aldershjemmene har sjel. Det er ikke nødvendigvis sånn at bare det nyeste er saliggjørende, sier Liv Røssland.