Slik vil ikke Venstre ha det, og derfor vil vi flytte makt fra Oslo til Bergen. Bergen skal styres fra Bergen.

I dag overstyrer staten kommunene med regler, pålegg, øremerkede tilskudd og en omfattende rettighetslovgivning. Bergensernes skatteinntekter går til Oslo, og kommer tilbake som øremerkede midler i all hovedsak. Det er dermed staten som bestemmer hvordan mesteparten av Bergens inntekter skal brukes, og ikke bergensernes egne folkevalgte i bystyret.

Tenk hvis folk hadde fått en lønnsslipp der det sto at 30 prosent skulle brukes på boutgifter, 10 prosent på ferie og 15 prosent på mat. Da hadde det blitt opprør blant folk. Men det er faktisk dette som er realiteten for Kommune-Norge. Staten bestemmer hvor mange prosent av inntektene som skal brukes på skole, eldreomsorg, helse og så videre. Dette statlige overformynderiet må opphøre, slik at beslutninger og ansvar flyttes nærmere folket.

Venstre vil derfor redusere øremerkingen til et minimum og gi kommunene mulighet til å fastlegge skattenivået. Det som er riktig løsning for Kirkenes er ikke nødvendigvis best for Bergen. Venstre vil ha et mangfold av lokale løsninger i Kommune-Norge, og vil derfor at det straks skal settes i gang utredningsarbeid i forhold til desentralisering av makt og myndighet fra staten til kommunene og fylkene. Derfor går Venstre til valg på mer frihet og mer ansvar for kommunene.

Hans-Carl Tveit,

Venstres 1. kandidat til bystyret

Hans-Carl Tveit.