n Dale har svært lite vidaregåande skule-miljø

n Ikkje kantine

n Lite eller ikkje eige uteareal/samlingsplass for vidaregåande elevar

n Dårlege spesialrom/undervisningsrom

n Ikkje bibliotek for vidaregåande fag

n Administrasjon og elevinspektør må treffest på Arna!

n Lang reise for elevar i regionen til Dale: eksempel frå Ulvik, Granvin, Eidfjord til klassar som ikkje er på nærare skuler.

n Rogne vidaregåande skule (helse/sosial) og Voss vidaregåande skule (byggfag/elektro) har elevmiljø, kantine, spesialrom, bibliotek og ressursar elles.

Flytt klassane til Voss!

Skuleinteressert

LINN FRØYDIS BOLSTAD