Av Haldor Høyte

Veien skal fortsatt ha to kjørefelt, men får et kollektivfelt i tillegg. Med litt sprengning og planering får man plass til to nye kjørefelt på flyplassveien, uttaler regionveisjef Ole Chr. Torpp til BT den 11. ds. Veien kan da blir firefelts.

Monica Mæland vil ta spørsmålet om fire felt opp i komiteen for miljø og byutvikling.

I BT for 12. ds. fyrer «venstresiden i bergenspolitikken av den ene bredsiden etter den andre» mot Monica Mæland. Åge Svein Jacobsen mener veisjefen gikk over streken da han antydet i BT at han ville anbefale firefeltsvei. Veisjefen burde tatt lærdom av tidligere overskridelser, sier Jacobsen.

Det er ikke veisjefen som burde ha lært noe om offentlig ressursdisponering. Det må være noenlunde klart at dersom man med relativt små midler kan få etablert en firefeltsvei fra Rådalskrysset til Birkelandskrysset så er det samfunnsmessig en økonomisk investering. Det ufornuftige er å investere store midler i en tofeltsvei og ikke ta den lille merkostnaden som skal til for å få full nytte av investeringen. Det er å spare på skillingen men la daleren gå. En firefeltsvei vil være til nytte både for kollektiv— og ervervstrafikken Langs Flyplassveien er det, spesielt på Kokstad og Sandsli, store kontor og industribedrifter. En firefeltsvei vil også løse en del av deres kommunikasjonsproblemer og vil spare bedriftene for unødig kjøretid.

Med ett kollektivfelt vil tross alt kollektivtrafikken måtte kjøre på tofeltsveien i den ene retningen. Kollektivtrafikken vil derfor også ha nytte av en firefeltsvei.

Og hva med ulykkene? Det er dokumentert at de mest trafikksikre veiene er firefeltsveier. Det er da uforsvarlig å bygge en tofeltsvei med stor trafikk, når man med relativt små midler kan bygge om veien til en trafikksikker firefelts vei.

Det er ingen grunn til å kritisere Monica Mæland. Det er ansvarsfullt gjort å ta opp til revurdering et politisk vedtak som man blir i tvil om var fornuftig. Det er mindre ansvarsfullt politisk å hamre på at et vedtak er et vedtak, og ikke være villig til å drøfte realiteten i vedtaket og de samfunnsmessige konsekvenser som vedtaket kan føre til.